“Усети града” – Пловдив – пътеводител за водачи

„Усети града” е интерактивен маршрут, който насочва вниманието към различни интерпретации на градското пространство. Задачите в пътеводителя предизвикват сетивата и представят културното наследство на град Пловдив по нов начин.

Маршрутът е съставен от 6 интерактивни задачи, които са именувани и подробно описани в пътеводителя.

Интерактивните задачи са изготвени да бъдат преминавани от двама души – воден и водач. Прeминаващите по маршрута могат да бъдат както зрящи, така и незрящи. Пътеводителят е предназначен да подпомогне работата на водача.

Преди да поемете по маршрута се запознайте с някои от насоките:
1. Воденият трябва да е със затворени очи през цялото време.
2. Водачът трябва да интерпретира случващото се и да следи за безопасността на партньора.
3. Имайте предвид, че всяко преминаване на маршрута е строго индивидуално и зависи от личностните характеристики на водения и подготовката на водача.
Организаторите на маршрута съветват:
1. Не започвайте маршрута без да се запознаете подробно с неговите особености.
2. Преценяйте предварително дали описаните задачи са подходящи за изпълнение от страна на водения.
3. Организирането и преминаването на маршрута от по-голяма група изисква специални подготовка и умения, затова ви съветваме да се свържете с нас.
4. Пътеводителят предоставя само основна информация за преминаването на интерактивния маршрута. За цялостно преживяване на усещанията в задачите може да се свържете с организаторите.
Обуй си удобни обувки, вземи доброто си настроение и предизвикай сетивата си!

Преди да поемете по маршрута, запознайте се с Насоките.

Приятно прекарване!